استارتاپ ها

همه All
01 دی 1397
آزمایش آنلاین

استارتاپ آزمایش آنلاین یکی از استارتاپ های مطرح...

01 دی 1397
بیمیتو

انجام خدمات بیمه ای بصورت آنلاین در هر زمان و م...

01 دی 1397
بیدوک

استارتاپ بیدوک یک سیستم یکپارچه و متشکل از هر آ...

01 دی 1397
بقچه

استارتاپ بقچه راهی جذاب تر و آسان تر برای خرید...

01 دی 1397
بولتن

سامانه هوشمند پایش و تحلیل اخبار

01 دی 1397
استارتاپ کاربین

کاربین یه اپلیکیشن است که به شما اجازه می دهد ا...

01 دی 1397
چیلیوری

استارتاپ چیلیوری سامانه ارسال آنلاین غذا است. ش...

01 دی 1397
دفتر شما

استارتاپ دفتر شما یک استارتاپ خدماتی بر پایه B2...

01 دی 1397
دانرو

شرکت “پیک نرم افزار گستر محله” در س...