استارتاپ ها

همه All
29 آذر 1397
تناسب محصول با بازار و اهمیت آن برای استارت آپ

در این مقاله قصد داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:...

29 آذر 1397
شروع کسب و کار بدون خستگی و استرس

در این مقاله به سؤالات زیر پاسخ خواهیم داد:

...

29 آذر 1397
بودجه بندی برای کسب و کارهای کوچک

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

...

29 آذر 1397
بهترین روش انجام Crowdfunding

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

...

29 آذر 1397
تامین مالی جمعی (Crowdfunding) چیست؟

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

...

29 آذر 1397
ارزش طول عمر مشتری چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

...

29 آذر 1397
نمونه سازی (Prototyping) چیست؟

در این مقاله به سؤالات زیر پاسخ خواهیم داد:

...

29 آذر 1397
هک رشد استارت آپ ها، موتور جت کسب و کار شما!

در این مقاله به سؤالات زیر پاسخ دهیم: هک رشد (...

29 آذر 1397
عوامل شکست استارتاپ ها کدامند؟

در دنیای استارت آپ ها شکست یعنی فرصتی برای یادگ...