دفتر شما

1397/10/01

دفتر شما

استارتاپ دفتر شما یک استارتاپ خدماتی بر پایه B2B می باشد. این شرکت به ارائه خدمات ارتباطی از قبیل دفتر کار مجازی و مرکز تماس به کسب و کار ها می پردازد. این مجموعه که تحت شرکت عزم داده پردازان فعالیت می کند در سال 1391 تاسیس شد.