اخبار

همه All
01 دی 1397
جلسه انتخابات هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی

جلسه انتخابات هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین است...

01 دی 1397
نشست هم اندیشی تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی استان مرکزی

نشست هم اندیشی تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی استا...

01 دی 1397
هیأت منتخب انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی

هیأت منتخب انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی در تا...

01 دی 1397
یادداشتی از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران

پدرام سلطانی در یادداشتی از تصویب اساسنامه انجمن&z...

01 دی 1397
نمایشگاه الکامپ اراک 1397

تصاویر مربوط به نمایشگاه الکامپ اراک آبان ماه سال...

10 دی 1397
بازدید استاندار از غرفه انجمن در الکامپ 97

بازدید استاندار از غرفه انجمن جوانان کارآفرین استا...

16 دی 1397
نخستین نشست هم اندیشی هئیت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان ه...

نخستین نشست هم اندیشی هئیت مدیره انجمن جوانان کارآ...

16 دی 1397
حضور اعضای هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین در اولین نشست هم ا...

حضور اعضای هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین در اول...