مجمع عمومی  سالیانه انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی

1397/11/13

مجمع عمومی  سالیانه انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی

مجمع عمومی  سالیانه انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی به ریاست مهندس حمیدرضا مهدی نیا در تاریخ دهم بهمن ماه 1397 در محل ساختمان جدید اتاق بازرگانی برگزار گردید .

نظرات کاربران

User Comments