انجمن‌های کارآفرینی جوانان روی شناسایی ضعف‌های فرهنگی تمرکز کنند

1397/10/16

انجمن‌های کارآفرینی جوانان روی شناسایی ضعف‌های فرهنگی تمرکز کنند

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست با اعضای انجمن کارآفرینان جوان استانی، کارکردهای اصلی این انجمن را جانشین پروری، توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، شبکه‌سازی و کارآفرینی دانست.

نظرات کاربران

User Comments