نخستین نشست هم اندیشی هئیت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان ها

1397/10/16

نخستین نشست هم اندیشی هئیت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان ها

نخستین نشست هم اندیشی هئیت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان ها در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران

نظرات کاربران

User Comments