بازدید استاندار از غرفه انجمن در الکامپ 97

1397/10/10

بازدید استاندار از غرفه انجمن جوانان در نمایشگاه الکامپ 1397 اراک

بازدید استاندار از غرفه انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی در نمایشگاه الکامپ 97

بازدید حمیدرضا مهدی نیا نائب رئیس اتاق بازرگانی اراک به همراه غفار اسماعیلی عضو هیئت مدیره شهرکهای صنعتی ایران

بازدید فرماندار شازند از غرفه انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی واقع در نمایشگاه الکامپ

نظرات کاربران

User Comments