نشست هم اندیشی تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی استان مرکزی

1397/10/01

نشست هم اندیشی تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی استان مرکزی

نشست هم اندیشی تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی استان مرکزی با حضور معاونین اتاق ایران و استانداری مرکزی مورخ چهارشنبه 26/4/97 برگزار گردید که طی آن شناسنامه انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی به جناب آقای محمدرضا مردانی تقدیم گردید .

نظرات کاربران

User Comments