جلسه انتخابات هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی

1397/10/01

جلسه انتخابات هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی در تاریخ 18 / 11 / 1396

جلسه انتخابات هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی در تاریخ 18/11/1396 برگزار شد و پس از رأی گیری های انجام شده توس اعضای حاضر در جلسه اعضای هیأت مدیره بدین صورت مشخص شد:

اعضای انجمن  :

جناب آقای محمد رضا مردانی

سرکار خانم ارمغان اکبری

جناب آقای محمود رضا رضاآبادی

جناب آقای امید زندی فر

جناب آقای محمد پور آزاد

بازرس جناب آقای جواد خدادوست

نظرات کاربران

User Comments