معرفی نامه

معرفی نامه Introduction letter

تضمین یادگیری زبان تا پایان دوره با جدیدترین متد آموزش

یک پیشنهاد ویژه مکالمه ای

آخر هفته های انگلیسی همراه با پذیرایی

برگزار کننده : انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی با همکاری باشگاه زبان آموزان ELC

تلفن ثبت نام : 09907502753

داخلی122  086-33670900 

ثبت نام در دوره
نام را به درستی وارد ننموده اید
شماره همراه را به درستی وارد ننموده اید
تاریخ را به درستی وارد ننموده اید