معرفی نامه

معرفی نامه Introduction letter

ساعت : 14 تا 18

مکان برگزاری : خیابان قائم مقام ، چهارراه ادبجو ،ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی ،طبقه دوم

حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

جهت ثبت نام با شماره 32272020 داخلی 7 واحد آموزش تماس بگیرید.

ثبت نام در دوره
نام را به درستی وارد ننموده اید
شماره همراه را به درستی وارد ننموده اید
تاریخ را به درستی وارد ننموده اید