جهت ارتباط با انجمن شما میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل نمائید :
086-33670900

همچنین شما میتوانید از طریق ایمیل، با انجمن ارتباط برقرار نمائید :
info@javanan-markazi.ir

نام و نام خانوادگی را به درستی وارد ننموده اید
رایانامه را به درستی وارد ننموده اید
متن پیام را به درستی وارد ننموده اید