مقالات

همه All
03 دی 1397
اکوسیستم استارتاپی کشور به کجا می رود؟

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران از تاریخ 30 تیرماه الی 2 مرداد ماه در م...

03 دی 1397
ورشکستگی در قاموس استارتاپها مترادف شکست نیست

استارتاپی های دره سیلیکان شعاری دارند که می گوید از شکست سریع نترس و سعی کن شکست برایت ارزان تمام شو...

03 دی 1397
چرا کارآفرینان اینترنتی از تصدی گری دولتی نگرانند؟

اخیرا علی امانت، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت کسب و کارها...

03 دی 1397
کارآفرینی اجتماعی، برآیند همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی

رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر رویکردی است که رئیس جمهوری در بودجه 97 اتخاذ کرده است...

03 دی 1397
تصدی گری، سم مهلک کارآفرینی

متوقف شدن فعالیت شبکه اجتماعی کلوب خبری بدی برای اهالی استارتاپی و همه کسانی بود که با بیم و امید، م...

03 دی 1397
آیا تنگنای بیکاری گشایشی به دنبال دارد؟

یکی از بزرگترین معضلاتی که درهر جامعه باعث ایجاد ناهنجاری های  اقتصادی، ونارسایی های اجتماعی و...

03 دی 1397
دکتر روحانی باید چه می گفت؟

چگونه می توان سرخوردگی یک ملت را سنجید؟ پاسخ به این سوال برای رهبران سیاسی و همه دلسوزان یک کشور بسی...

03 دی 1397
همکاری های فراقوه ای و آینده محیط کسب و کار

یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی در کشور، کیفیت فضای کسب و  کار است که می تواند برای ت...

03 دی 1397
نگاه امنیتی به شبکه های اجتماعی باید متوقف شود

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تعامل و گفت‌و گو مهمترین ویژگی فناوری ارتباطات نوین است ...