مقالات

همه All
03 دی 1397
ایران در عصر نوین اطلاعات و عصر نوین پساتحریم

عصر اطلاعات نیز همچون خود اطلاعات به سرعت پیش می رود و اگر ما زیرساخت های لازم برای همراه شدن با رون...

03 دی 1397
توانمندسازی زنان، بهترین فرصت برای توسعه انسانی و رشد اقتصادی

به بهانه سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران و با امید به اینکه ایران بتواند نخستین کشوری د...

03 دی 1397
چشمک استارتاپ به چالش بیکاری

جشنواره وب و موبایل ایران امسال با معرفی «چالش مبارزه با بیکاری» که اصطلاحا به آن چ...

03 دی 1397
نقش بنگاه های کوچک و متوسط در تولید و اشتغال

اخیرا معاون رئیس جمهوری در ابلاغیه ای به دستگاه های اجرای، خواستار اجرا «بسته رونق ت...

03 دی 1397
ائمه جمعه، مساجد و اقدامات عملی برای مردمی کردن اقتصاد

کارشناسان تاجران در سال های گذشته به تکرار از نقش حیاتی و تعیین کننده جامعه روحانیت، علمای عظام و تر...

03 دی 1397
دولت، اتاق های بازرگانی و اصناف و تعاون باید در جهت جوانگرایی...

فروردین ماه سالجاری دکتر روحانی در دیدار با روسای دانشگاه های کشور گفت ایران از پشتوانه و...

03 دی 1397
رشد پایدار، مشارکت فعال زنان و دولت دوازدهم

موضوع اشتغال زنان و بهبود اوضاع معیشتی خانواده که در آن زن به عنوان یک رکن اصلی به شمار می رود  ...

03 دی 1397
رفع معضل بیکاری مستلزم همگرایی سه قوه

آمارهای سه ماهه اول سال 96 حاکی از آن است که 12.6درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند. ا...

03 دی 1397
استارتاپ ها، آغازی بر گذار ایران از اقتصاد نفت محور

ما با کشورهای تولیدکننده نفت منطقه از لحاظ اقتصادی در دو نکته اشتراک داریم. در تاریخ معاصر، اقتصاد ا...