مقالات

همه All
02 دی 1397
مناطق آزاد تجاری، کیفیت یا کمیت؟

رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، ایجاد فرصت های شغلی و تسهیل ورود به بازارهای جهانی از جمله اهداف مناط...

02 دی 1397
اشتغالزایی استانی و لزوم سرمایه های غیر یارانه ای سرمایه گذاری...

در توضیح تخصیص اعتبارات بودجه 97 برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی کشور تاکید شده که «د...

02 دی 1397
فرارسرمایه

وقتی صحبت از رشد اقتصادی می شود، مسئله جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از اصلی ترین بحث های مطرح است. ولی...

02 دی 1397
بهبود ظرفیت و خصوصی سازی صادرات گاز

دراواخر سال گذشته، شرکت ملی گاز از افزایش 9 درصدی تولید پالایشگاه های گاز کشور نسبت به مدت مشابه در...

02 دی 1397
بودن یا نبودن در گروه ویژه اقدام مالی

جمله تاریخی «میزان رای ملت است» که شاهکار معمار کبیر انقلاب بود، تنها یک شعار سیاسی نیست...

02 دی 1397
چرا سرمایه ها فرار می کنند؟

هر چند «فرار سرمایه» کلید واژه ای است که در ماه های اخیر بیشتر می شنویم، ولی واقعیت این...

02 دی 1397
میراث فرهنگی، سرمایه ای مادی و معنوی

بناهای کم نظیری که تاریخ کهن کشورمان برای ما به جای گذاشته است و یادگارهای پیشینه که امروز در موزه ه...

02 دی 1397
انرژیهای تجدیدپذیر در چنبره رانت و سوء مدیریت

با اینکه توجه به انرژی های تجدید پذیر برای دست یافتن به نیاز های حال و آینده ضروری است، کشورمان در ر...

02 دی 1397
نگران منافع ملی، یا دلواپس شفافیت مالی؟

پس از ماهها بحث فنی و جنجال های سیاسی، بالاخره مجلس لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مقابله با...