مقالات

همه All
02 دی 1397
سرمایه گذاری، بخش خصوصی و ذهنیت پساتحریمی

سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین پایه های رشد اقتصادی بوده که کرارا مورد تاکید رئیس جمهوری نیز قرار گرف...

02 دی 1397
پسابرجام و بازار برون مرزی اوراق بهادار

مدتی است که مقامات کشورمان از انتشار اوراق بهادار توسط شرکت های ایرانی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی سخ...

02 دی 1397
فرصت هیئت خدمات مالی اسلامی و چالش بانکداری اسلامی

از لحاظ دارایی های بانکی، ایران در میان کشورهای ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی در مقام اول قرار د...

02 دی 1397
فساد، مانع اصلی تولید و اشتغال

صحبت از فساد و مبارزه با آن هیچگاه در ایران تمامی نداشته و با نزدیک شدن به رقابت های انتخاباتی این ب...

02 دی 1397
انرژی خورشیدی از پشت ابر تحریم برآمد

دست اندرکاران حوزه انرژی کشور به جد در پی توسعه منابع انرژی خورشیدی هستند که این روند ریشه در تمایل...

02 دی 1397
دوراهی انتخابات و جذب سرمایه گذاری خارجی

دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در حالی پایان یافت که قرار بود از جمله در خصوص سیاست خارجی مواض...

02 دی 1397
حال و آینده اصلاح نظام بانکی

بحث در خصوص اصلاح نظام بانکی یکی از موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی است که با برگزاری انتخابات به...

02 دی 1397
مخاطرات اخلال در اقتصاد و لزوم نظارت نهادهای مالی و امنیتی

 مقام معظم رهبری خطر واقعی که تهدید اصلی علیه ملت عزیزمان است را جنگ اقتصادی دانسته اند. ر...

02 دی 1397
بانک ها بر سر دوراهی ورشکستگی و ادغام

غلامحسین شافعی در آخرین جلسۀ هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 95 گفت عدم وجود سرم...