مقالات

همه All
02 دی 1397
چرا صنعت انرژی های تجدیدپذیر بی انرژیست؟

شهریور ماه گذشته، طی هفته دولت، وزیر نیرو رضا اردکانیان ازافتتاح 11 پروژه در 6 استان کشور با ظرفیت ت...

02 دی 1397
گریز سرمایه بخش خصوصی ازصنعت برق

محسن طرز طلب، مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی می گوید در ساخت این نیروگاه ها تقریبا...

02 دی 1397
بخش خصوصی، بازیگری فرعی در بازسازی سوریه

ماه گذشته نخستین نشست کمیته مشترک ایران و سوریه با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. محو...

02 دی 1397
صنعت هوانوردی: فرود یا فراز؟

شانزدهم آذرماه مصادف با روز جهانی هواپیمائی کشوری بود، روزی که اهمیت صنعت هوانوردی برای توسعه اقتصاد...

03 دی 1397
زنان، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی

طبق آمارهای سالهای اخیر، حدود 60 درصد تحصیلکردههای دانشگاههای کشور را زنان تشکیل می دهند، اما تنها 1...