مقالات

همه All
02 دی 1397
فرار سرمایه یک نگرانی جدی است

اگر فرار سرمایه از حد شایعه فراتر رفته باشد، باید منتظر چه پیامدهایی باشیم؟ 1- کاهش فزاینده میزا...

02 دی 1397
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به نفع کیست؟

در جهان امروز قراردادها و چهارچوب های حقوقی مختلفی برای تجارت و سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از پرطرف...

02 دی 1397
بهبود محیط کسب و کار، پیشنیاز جذب سرمایه گذاری خارجی

به رغم اینکه خطوط لوله انتقال گاز، ما را به همسایگانمان متصل می کند، اما تجارت با دیگر کشورها ت...

02 دی 1397
لزوم جذب سرمایه گذاری برای بخش معدن

ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه از بیشترین ذخایر معدنی برخوردار است. در این میان فرصت ها و...

02 دی 1397
ایران، بهشت سرمايه گذاری در دوران پساتحریم

 به گزارش روزنامه تعادل، دکتر منوری استاد دانشگاه تهران و مدرس مديريت اقتصاد دولتی، فضاي سرمايه...

02 دی 1397
سرمایه گذاری خارجی به سبک مکزیکی

طی چند ماه اخیر مقام های دولتی از اجرای مدل جدیدی برای قراردادهای نفتی سخن گفته اند که سرمایه گذاری...

02 دی 1397
بسترهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی

  به گزارش مرکز استراتژیک، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک...

02 دی 1397
فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد از دست نرود

پیشتر نیز اشاره کردیم که به گزارش مرکز استراتژیک، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی ، سرمایه‌گذا...

02 دی 1397
آرژانتین درپی سرمایه گذاران خارجی برای منابع گاز نامتعارف

طی دو سال گذشته، ما در مقالات متعددی به مقایسه ایران و آرژانتین پرداختیم و روش ها و سیاست...