حمایت از کارآفرینی، مسیر واقعی مدرنیزه کردن اقتصاد

1397/10/03

درعین حالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران درحال افزایش بوده و شرکتهای خارجی می کوشند که با ایران وارد معاملات تجاری شوند بنگاههای کوچک و متوسط بهترین فرصت را برای بهره گیری از این شرایط دارند. چرا که این بنگاهها هستند که کارآفرینان واقعی در ایرانند. برای مثال، در مقایسه با شرکتهای بزرگ این بنگاهها و شرکتها نه تنها انعطاف پذیرترند بلکه قدرت انطباق آنها با فن آوری های روز و تغییراتی که مدام این فن آوری ها با آن دستخوش اند بالاتر است. این بنگاه ها در مقایسه با شرکتهای بزرگ از آمادگی بهتری در این زمینه برخوردارند. بعلاوه سرعت این بنگاهها در استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی سریعتر بوده و بطبع فرآیند کاری نیز سریعتر به بازار می رسد.

متأسفانه نوز اقتصاد ایران در پشتیبانی از واحدهای تجاری کوچک و کارآفرینان که نماینده واقعی کسب و کار در ایران هستند درگیر مسائل عدیده ای است. طبق گزارش مرداد ماه 1393 مرکز پژوهشهای مجلس، بخش عظیمی از اقتصاد ایران را بنگاهها بزرگ دولتی و نیمه دولتی تشکیل می دهند و بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار خود دارند درحالیکه بیش از 7,93 درصد بنگاه های اقتصادی کشور بنگاه های خرد و کوچک هستند. این گزارش همچنین یادآور این نکته است که این واحدهای کوچک و متوسطند که از پتانسیل بالایی برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش بیکاری برخوردارند. اگرچه سیاستها و برنامه هایی برای پشتیبانی از این واحدها درنظرگرفته شده است اما این تمهیدات کافی نبوده و نیست. رئیس جمهور آقای روحانی در بسته پیشنهاداتی دولت برای شکستن رکود با تمرکز به توسعه فعالیتهای اشتغال زا و توجه به بنگاههای کوچک و متوسط عنوان نموده اند: بخش عمده اشتغال کشور به خصوص اشتغال صنعتی در بنگاه ها ی کوچک متمرکز است و این بنگاهها طی سال های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند.

ما با توصیه های مندرج در گزارش مجلس خصوصاً تأیید بر ایجاد یک چهارچوب قانونی برای رشد بنگاههای کوچک و ایفای نقش بزرگتری توسط دولت در تشویق این واحدها کاملاً موافقیم. یک نگاه جهانی به بهترین روشهای عملی برای تشویق رشد بنگاه های کوچک و واحدهای جدید نشان می دهد که ما در زمینه سرمایه گذاری در بنگاههای کوچک نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم و مهمتر از همه ایجاد سازمان دولتی همانند اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکابا هدف تشویق، رشد و توسعه بنگاهها و سازمانهای کوچک.  در آمریکا 7,99 درصد از سازمانهای کارفرما در دسته شرکتهای کوچک قرار دارند  و 64 درصد از کل شغل های جدید ایجاد شده در بخش خصوصی توسط کسب و کارهای کوچک ایجاد می شوند. کسب و کارهای کوچک بیش از 2,49 درصد از حقوق دستمزد را در بخش خصوصی می پردازند و 42 درصد درآمده ناخالص داخلی از بخش خصوصی است و این سوای از محصولات کشاورزی است. در این کشور به نقش بنگاههای کوچک در ایجاد کار و منبع و منشأ فعالیت های اقتصادی تأکید بسیار شده است.  

دلیل عمده رسیدن به چنین فضایی به اجرا درآمدن قوانینی بوده است که مشوق برنامه هایی چون واگذاری وام های خرد و کلان، تشکیل مراکز توسعه بنگاههای کوچک در سراسر کشور و ایجاد محیط کسب و کار برای زنان بوده است همچنین پشتیبانی از کارآفرینان برای ایجاد کار و استفاده از دولت به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر یا همان سرمایه گذار کارآفرین برای بنگاههای اقتصادی کوچک بوده است. نقش دولت در این میان ارائه اعتبار و وام تضمینی به کارآفرینان است خصوصاً در زمانی که بانکها، مؤسسات و منابع مرسوم مالی از واگذاری وام به این واحدها به دلیل ریسک بالا سرباز می زنند. وظیفه اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا حمایت از رشد و توسعه بنگاههای کوچک است. درواقع به دنبال رکورد اقتصادی سال 2008 در آمریکا و با مشکل تر شدن اخذ وام از بانکها و مؤسسات مالی این دولت آمریکا بود که با تضمین 90 درصدی وامهای اداره کسب و کارهای کوچک به بنگاههای خرد این کشور چرخه اقتصادی آمریکا را به گردش انداخت.

در ایران ما با مشکلات مشابه ای دست به گریبانیم. بانکها حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای نوپا نبوده و کارآفرینان را بدون پشتیبان و راهی برای تأمین سرمایه موردنیاز برای آغاز کسب و کار رها نموده اند. همانطوری که در گزارش های قبلی اشاره نموده ام ایجاد یک شالوده مناسب قانونی و مالی که به شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر فرصت جذب و جمع آوری سرمایه گذارهای خصوصی از منابع مختلف را بدهد سریعترین راه برای تأمین سرمایه های لازم مالی برای رشد و توسعه شرکتهای نوپاست. الگوی دیگر ایجاد سازمانی مشابه با اداره کسب و کارهای کوچک توسط دولت است که از کارآفرینان و شرکتهای نوپای آماده به کار پشتیبانی لازم را بعمل آورد.